Projectmanager

ING

De opdrachtgever wilde haar Call Center systeem (Siebel) upgraden en daarbij migreren naar een service oriented architecture.
De projectmanager kreeg de opdracht een architectuurstudie te verrichten, om vast te stellen onder welke condities een striktere scheiding van front- en backoffice en de introductie van workflow mogelijk was. De complexiteit en uitdaging van dit project lagen in de gevoeligheid van het onderzoek en de vele architectuurdomeinen die geraakt werden. Het eindresultaat was een gedragen advies. Hierdoor werd een toekomstvaste architectuur mogelijk met sterk verlaagde (TCO) kosten en versnelde implementatie van IT-componenten.